ЕС съфинансиране 2022

es-wid

На 16.09.2022 г. “СМ МЕТАЛ“ ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа BG16RFOP002-6.002-0470-C01 за проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU и е на обща стойност от 188 139.54 лв. (94 069.77 лв. – европейско и 0.00 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 10 месеца.
Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Сподели:
Facebook Twitter Email